You are currently viewing Zespół specjalistów CenterMed Poznań Sp. z o.o w Wirach wzbogacił się o dwie fantastyczne terapeutki

Zespół specjalistów CenterMed Poznań Sp. z o.o w Wirach wzbogacił się o dwie fantastyczne terapeutki

  • Post category:Aktualności

🌸Pani Anna Repak 🥰

Trenerka UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w terapii zachowań trudnych. Pracuje głównie z dziećmi oraz młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną oraz znaczną.

🌸Pani Beata Gielnik 🥰

Magister fizjoterapii, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA NDT BOBATH, terapeuta INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Specjalizuje się w usprawnianiu dzieci z:

  • zaburzeniami rozwojowymi np. autyzmem u dzieci powyżej 2 roku życia i młodzieży
  • deficytami ośrodkowego układu nerwowego u dzieci powyżej 2 roku życia i młodzieży
  • opóźnieniem psychoruchowym
  • zaburzonym napięciem mięśniowym
  • wadami genetycznymi

Specjalizuję się w usprawnianiu dorosłych z:

  • zaburzeniami rozwojowymi np. autyzmem i po udarach

Życzymy wspaniałej współpracy😍

Zapisy:

🏠ul. Komornicka 89, 62-051 Wiry

☎ 453 695 714

📩osrodek-komorniki@centermed-poznan.pl