Audiometria tonalna to badanie słuchu, dzięki któremu można dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej. Możesz je także zrobić, jeśli w pracy jesteś narażona na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne).

Audiometria określa próg słyszenia tonów o różnej częstotliwości oraz bada cechy słyszenia nadprogowego, takie jak: zmęczenie słuchowe, zdolność rozróżniania przyrostów natężeń, rozróżniania niewielkich zmian częstotliwości itd.

Audiometria – wskazania do badania

Najczęstsze wskazania do wykonania tego badania słuchu to:

 • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
 • podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
 • urazy głowy
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • guzy mózgu
 • stwardnienie rozsiane
 • choroby naczyń mózgowych, np. tętniaki

Audiometria – przebieg badania

Przeprowadza się ją w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (tzw. kabinie ciszy). Trzeba odpowiadać po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Odpowiedzi mierzy się w w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku. Wynik podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów, obrazujących schorzenia narządu słuchu i wielkość upośledzenia słuchu. Na ich podstawie dobiera się też ewentualnie aparat słuchowy.

Audiometria tonalna – przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do badania audiometrycznego mogą być:

 • klaustrofobia – kabina audiometryczna jest ciasna i szczelnie zamykana
 • brak współpracy chorego – badanie opiera się na zgłaszaniu usłyszenia dźwięku

Tympanometria (audiometria impedancyjna) jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tympanometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.

Tympanometria – wskazania do badania

 • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie bębenkowej
 • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
 • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach
 • niedosłuch odbiorczy
 • niedowład nerwu twarzowego

Tympanometria – przygotowanie do badania

Przed wykonaniem tympanometrii musisz pójść na badanie otolaryngologiczne, w tym ocenę drożności trąbki słuchowej, a także na subiektywne badania słuchu – audiometrię tonalną i audiometrię słowną czyli rozumienie mowy za pomocą testów słownych.

Przeciwskazaniem do tympanometrii jest brak błony bębenkowej ucha.

Tympanometria – przebieg badania

Badanie jest bezbolesne, trwa kilkanaście minut. Polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -400 do + 400 mm słupa wody. W czasie badania siedzisz. Do przewodu słuchowego lekarz wkłada ci zatyczkę uszczelniającą przewód, do której dochodzą przewody z aparatu tympanometrycznego. Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów. Ostateczny wynik podaje się w formie opisu. Podczas badania nie powinnaś mówić ani przełykać, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego. Możesz odczuwać dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku.

Audiometria słowna

jest wykorzystywana do diagnostyki rodzajów niedosłuchów, przy zaburzeniach równowagi, zawrotach głowy, jak również jest badaniem bardzo pomocnym podczas dobierania przez protetyka aparatu słuchowego.

Specjalista na podstawie wyniku audiometrii słownej może dobrać taki aparat, dzięki któremu pacjent będzie miał największe korzyści z rozumienia mowy.

Celem audiometrii słownej jest ustalenie krzywej dyskryminacji, czyli krzywej rozumienia mowy dla poszczególnych poziomów natężeń podawanego bodźca dźwiękowego (w tym przypadku mowy).

Audiometria słowna – przebieg badania

Audiometrię słowną przeprowadza się w zamkniętym, starannie wyciszonym pomieszczeniu, zwanym kabiną ciszy. Pacjent zakłada na uszy słuchawki, w których słyszy zestawy słów monosylabowych, które należy powtarzać za lektorem.

Nazwa procedury Cena
Audiometria tonalna
40,00 zł
Audiometria impendancyjna
40,00 zł
Audiometria mowy
40,00 zł

Podane ceny i czas oczekiwania na wynik mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Rejestracja pod numerem telefonu 508 301 535, on-line lub mailowo biuro@centermed-poznan.pl.