Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II poziom referencyjny na NFZ w Pile czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

Adres:

ul. Rydygiera 23
64-920 Piła

Realizowane usługi:

Świadczenia przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży do 21 r.ż. kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń).

W przypadku potrzeby uzyskania porady lekarza psychiatry możesz skierować się do:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – w którym w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, realizowane są świadczenia ambulatoryjne przez lekarzy psychiatrów, psychologów oraz psychoterapeutów;
  • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży –- w którym w ramach poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i na Oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci, realizowane są odpowiednio świadczenia ambulatoryjne i dzienne przez lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych.

Do świadczeń realizowanych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci w zakresie II poziomu referencyjnego skierowanie NIE JEST WYMAGANE. 

Specjaliści – Poradnia Zdrowia Psychicznego

Agnieszka Wiśniewska

Ordynator / Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Piotr Mielczarek

Psychiatra / Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Tobiasz Rakieć

Psychoterapeuta

Ewa Sobczak

Psychoterapeuta

Natalia Stachowiak

Psychoterapeuta

Maja Nowicka

Psychoterapeuta

Olga Kucharska

Psychoterapeuta

Specjaliści – Oddział Dzienny

Piotr Mielczarek

Psychiatra / Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Natalia Stachowiak

Koordynator merytoryczny / Psychoterapeuta

Ewa Sobczak

Psychoterapeuta

Monika Bałchanowska

Terapeuta zajęciowy

Tobiasz Rakieć

Psychoterapeuta

Standardy organizacyjne dla ośrodków II i III poziomu referencyjnego

Standardy merytoryczne dla ośrodków II i III poziomu referencyjnego