Certyfikat EDM

(Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)

W czerwcu 2021 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie udostępniania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) nadany przez Kamsoft S.A. potwierdzający wysoką innowacyjność i dbałość o bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów.

CenterMed Poznań Sp. z o.o. posiada wdrożone i uruchomione rozwiązanie KS-EDM Suite umożliwiające udostępnianie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Tym samym placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępnienia i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wdrożenie KS-EDM Suite przez placówkę to wyraz wysokiej innowacyjności i dbałości o bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów.

KS-EDM Suite jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami w zakresie rozporządzenia RODO.