Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

W sierpniu 2018 roku uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2015 nadany przez GCS Quality Sp. z o.o. potwierdzający wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Polityka Jakości CenterMed Poznań Sp. z o.o.

CenterMed Poznań Sp. z o.o. świadczy różnorodne usługi medyczne szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa zachowawczego i ambulatoryjnych porad specjalistycznych. Priorytetem Zarządu oraz wszystkich pracowników jest sprawowanie opieki medycznej na najwyższym poziomie oraz ciągłe doskonalenie jakości udzielanych świadczeń medycznych.

W związku z powyższym w CenterMed Poznań Sp. z o.o. opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 który określa standardy dla wykonywanych usług i procesów zarządczych.

Zarząd CenterMed Poznań Sp. z o.o. dążąc do  rozwoju firmy na terenie całego kraju przyjął założenie poprawy dostępności świadczonych usług, podnoszenia standardów wyposażenia i infrastruktury wszystkich wchodzących w jej skład przychodni oraz profesjonalizmu personelu medycznego i administracyjnego.

Poprzez uruchamianie nowatorskich działań mających na celu ułatwienie dostępności usług medycznych dąży do osiągnięcia pozycji liczącej się na rynku firmy medycznej.

Zarząd określił cel dla organizacji

„Chcemy dotrzeć do każdego pacjenta”

który realizowany jest z wykorzystaniem dostępnych i efektywnych metod zarządzania oraz pełnym zaangażowaniem personelu.

Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom CenterMed Poznań Sp. z o.o. oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

W imieniu wszystkich pracowników i swoim własnym deklarujemy realizację wyznaczonych celów oraz doskonalenie funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.