You are currently viewing Domowa Opieka Medyczna

Domowa Opieka Medyczna

Z uwagi na znaczącą liczbę Pacjentów z COVID-19 przebywających w izolacji domowej, w opinii ekspertów, niezbędne jest udostępnienie narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/