Kadra zarządzająca

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe
Prezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny
Monika Szelągiewicz
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych
Beata Wachowiak
Kierownik ds. medycznych
Kinga Tomczak
Kierownik Zakładu Rehabilitacji
Anna Szak
Pielęgniarka koordynująca
- specjalista w dziedzinie Organizacji i Zarządzania
- specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
Małgorzata Pęczyńska