Kadra zarządzająca

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe
Prezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny
Monika Szelągiewicz
Zastępca dyrektora
Beata Wachowiak
Kierownik ds. medycznych
Kinga Tomczak
Kierownik Zakładu Rehabilitacji
Anna Szak
Kierownik Zespołu Rejestracji
Agnieszka Wilkołek
Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej dla mieszkańców Wielkopolski
Michał Szelągiewicz
Pielęgniarka koordynująca
- specjalista w dziedzinie Organizacji i Zarządzania
- specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego
mgr Małgorzata Pęczyńska