Kadra zarządzająca

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe
Prezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny
Monika Szelągiewicz
Zastępca dyrektora
Beata Wachowiak
Kierownik ds. medycznych
Kinga Tomczak
Kierownik Zakładu Rehabilitacji
Anna Szak
Kierownik Zespołu Pielęgniarek
Monika Major
Kierownik Zespołu Rejestracji
Aldona Żarnowska
Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej w Poznaniu
Magdalena Lewicka-Fanarakis
Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej dla mieszkańców Wielkopolski
Agnieszka Wilkołek