Kadra zarządzająca

Stanowisko Imię i nazwisko Dane kontaktowe
Prezes Zarządu / Dyrektor Operacyjny
Monika Szelągiewicz
Zastępca dyrektora
Beata Wachowiak
Kierownik ds. medycznych
Kinga Tomczak
Kierownik Zakładu Rehabilitacji
Anna Szak
Kierownik Zespołu Rejestracji
Aldona Żarnowska
Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej w Poznaniu
Magdalena Lewicka-Fanarakis
Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej dla mieszkańców Wielkopolski
Agnieszka Wilkołek