Karta Dużej Rodziny

CenterMed Poznań Sp. z o.o. jest Partnerem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Programie wsparcia dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

W ramach współpracy uczestnikom przysługuje rabat 10% na konsultacje lekarskie w CenterMed Poznań Sp. z o.o.  (z wyłączeniem konsultacji medycyny pracy). Podstawą udzielenia rabatu jest okazanie karty.  Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

Osoby, które chciałby korzystać od dnia 1 stycznia 2018 r. z uprawnień wynikających z poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych, a nie posiadają Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny powinny złożyć stosowny wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Natomiast osoby, które posiadają ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny nie muszą składać żadnego wniosku. W takim przypadku uprawnienia wynikające z poznańskiego programu zostaną im przyporządkowane automatycznie.

duzarodzina