Kontrakty z NFZ

Centermed Poznań Sp. z o.o. obecnie realizuje umowy na leczenie pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach:

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
REHABILITACJA LECZNICZA
 • fizjoterapia ambulatoryjna
 • rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym
 • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
 • świadczenia w zakresie reumatologii
 • świadczenia w zakresie logopedii
 • świadczenia w zakresie kardiologii
 • świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
 • świadczenia w zakresie neurologii
 • świadczenia w zakresie okulistyki
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii
 • świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
 • świadczenia w zakresie leczenia bólu
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Aby skorzystać z usług w ramach umowy, pacjent musi posiadać: dokument tożsamości z numerem PESEL – dodatkowo ważne skierowanie do danej poradni wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę przyjmującego w ramach umowy z NFZ. Oryginał skierowania należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od zarejestrowania się.

Rejestracja pod numerem telefonu 61 665 66 30, on-line, mailowo rejestracja@centermed-poznan.pl.