Nota Prawna

CenterMed Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-854), ul. Mostowa 23A/28 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038592, NIP 777-26-09-472. Wysokość kapitału zakładowego: 9 211 500,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.centermed-poznan.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty CenterMed Poznań Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. CenterMed Poznań Sp. z o.o. dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z infolinią lub jednym z podmiotów CenterMed Poznań Sp. z o.o.

CenterMed Poznań Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony www.centermed-poznań.pl

CenterMed Poznań Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. CenterMed Poznań Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat centrum z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością CenterMed Poznań Sp. z o.o., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody CenterMed Poznań Sp. z o.o. Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę CenterMed Poznań Sp. z o.o. stanowią własność firmy CenterMed Poznań Sp. z o.o., podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody CenterMed Poznań Sp. z o.o.

Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.