Oferta dla dzieci i młodzieży

CenterMed Poznań sp. z o.o. troszczy się o swoich Pacjentów już od najmłodszych lat. W naszych przychodniach czekają na nich życzliwi, doświadczeni specjaliści świadczący usługi na najwyższym poziomie m.in. kardiolodzy, psychiatrzy, alergolodzy, okuliści, laryngolodzy, neurolodzy, lekarze rehabilitacji ruchowej, pulmonolodzy, psychologowie, psychoterapeuci, dietetycy, neurologopedzi, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci. W ramach świadczonych usług oferujemy również diagnostykę obrazową i laboratoryjną.  Wykonujemy EEG, USG, badania laboratoryjne.

W naszych placówkach można także skorzystać z:

  • porady psychologicznej
  • psychoterapii indywidualnej
  • wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Dla dzieci z trudnościami rozwojowymi zapewniamy diagnozę, konsultację i terapię.

Ośrodki Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży

Poznań

Konsultacje lekarskie NFZ Odpłatnie
KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA 8 R.Ż.
NIE
TAK
KONSULTACJA LEKARSKA NEUROLOGICZNA OD 16 R.Ż.
NIE
TAK
KONSULTACJA LEKARSKA OKULISTYCZNA DLA DZIECI OD 16 R.Ż.
TAK
TAK
KONSULTACJA LEKARSKA PULMONOLOG 5 R.Ż.
NIE
TAK
KONSULTACJA LEKARSKA - SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ OD 3 R.Ż.
TAK
TAK
KONSULTACJA LEKARSKA ALERGOLOG OD 5 R.Ż.
NIE
TAK
KONSULTACJA LEKARSKA KARDIOLOGICZNA OD 16 R.Ż.
NIE
TAK
KONSULTACJA LEKARSKA LARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI OD 0 R.Ż.
NIE
TAK
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE NFZ Odpłatnie
KONSULTACJA DIETETYKA PIERWSZA Z BADANIEM BMI OD 4 MC.Ż.
NIE
TAK
KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA OD 5 R.Ż.
TAK
TAK
DIAGNOSTYKA NFZ Odpłatnie
BADANIE EEG Z OPISEM DZIECI OD 10 R.Ż.
NIE
TAK
USG JAMY BRZUSZNEJ U DZIECI OD 7 R.Ż.
NIE
TAK
PAKIET BADAŃ DLA DZIECI INFEKCYJNY 0 R.Ż.
NIE
TAK
PAKIET BADAŃ DLA DZIECI OGÓLNY 0 R.Ż.
NIE
TAK
PAKIET BADAŃ DLA DZIECI Z OTYŁOŚCIĄ 0 R.Ż.
NIE
TAK
PAKIET BADAŃ DZIECI Z BÓLEM BRZUCHA 0 R.Ż.
NIE
TAK
PORADA PSYCHOLOGICZNA NFZ Odpłatnie
SESJA PSYCHOTERAPII
TAK
NIE
PORADA PSYCHOLOGICZNA
TAK
NIE

Piła

Konsultacje lekarskie NFZ Odpłatnie Cena
KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA 8 R.Ż.
TAK
TAK
350 zł
Porada psychologiczna NFZ Odpłatnie
SESJA PSYCHOTERAPII
TAK
NIE
PORADA PSYCHOLOGICZNA
TAK
NIE

Wiry

Konsultacje lekarskie NFZ Odpłatnie Cena
KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA 8 R.Ż.
NIE
TAK
350 zł
DIETETYK NFZ Odpłatnie Cena
KONSULTACJA DIETETYKA PIERWSZA Z BADANIEM BMI OD 4 MC.Ż.
NIE
TAK
230 zł
KONSULTACJA DIETETYKA - KOLEJNA WIZYTA
NIE
TAK
130 zł
WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA - KONSULTACJA Z RODZICAMI PIERWSZA
NIE
TAK
200 zł
WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA - KONSULTACJA Z RODZICAMI KOLEJNA
NIE
TAK
130 zł
WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA - TERAPIA
NIE
TAK
150 zł
TERAPIA NFZ Odpłatnie Cena
TERAPIA RĘKI
NIE
TAK
120 zł
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH-GRUPOWE
NIE
TAK
80 zł
TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - INDYWIDUALNA
NIE
TAK
120 zł
TERAPIA KOMPLEMENTARNA
NIE
TAK
170 zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA 1:1 - ZACHOWANIA TRUDNE
NIE
TAK
120 zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI ROZWOJU KOMUNIKACJI
NIE
TAK
120 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA - DIAGNOZA
NIE
TAK
510 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA - KONSULTACJA
NIE
TAK
180 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA - TERAPIA
NIE
TAK
140 zł
Porada psychologiczna NFZ Odpłatnie Cena
PORADA PSYCHOLOGICZNA
NIE
TAK
150 zł
FIZJOTERAPIA NFZ Odpłatnie Cena
PIERWSZA WIZYTA (BADANIE + TERAPIA)
NIE
TAK
170 zł
FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT, DZIECI I MŁODZIEŻY - KOLEJNE WIZYTY
NIE
TAK
150 zł
FIZJOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADAMI POSTAWY OD 0 R.Ż.
NIE
TAK
150 zł
DIAGNOZA POSTAWY CIAŁA U DZIECI I MŁODZIEŻY
NIE
TAK
170 zł
FIZJOTERAPIA METODĄ NDT BOBATH (PIERWSZA WIZYTA)
NIE
TAK
180 zł
FIZJOTERAPIA METODĄ NDT BOBATH (KOLEJNA WIZYTA)
NIE
TAK
160 zł
DIAGNOSTYKA NFZ Odpłatnie Cena
ZESPOŁOWA DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU
NIE
TAK
1990 zł
ZESPOŁOWA DIAGNOZA ADHD OD 6 R.Ż. (CONNERS 3 + PSYCHIATRA)
NIE
TAK
1150 zł
ADOS 2 - 12 MC. ŻYCIA (DZIECKO MUSI CHODZIĆ) - 13 R.Ż.
NIE
TAK
850 zł
ADOS 2 OD 14 R.Ż. I DOROSŁYCH
NIE
TAK
950 zł
DIAGNOZA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH - CDI-2
NIE
TAK
450 zł
BADANIE POZIOMU INTELIGENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY STANFORD-BINET 5
NIE
TAK
550 zł
KOZE KARTY OCENY ZACHOWANIA I EMOCJI
NIE
TAK
400 zł
KORP KARTY DO WSTĘPNEJ OCENY POZIOMU ROZWOJU DZIECKA
NIE
TAK
400 zł
Logopedia NFZ Odpłatnie Cena
KONSULTACJA NEUROLOGOPEDYCZNA OD 5 R.Ż.
NIE
TAK
170 zł
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA
NIE
TAK
150 zł
KONSULTACJA I OCENA ROZWOJU DZIECKA OD 0 R.Ż.
NIE
TAK
300 zł