Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny na NFZ w Wirach czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

Adres:

ul. Komornicka 89, 62-051 Wiry

Realizowane usługi:

Świadczenia przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży do 21 r.ż. kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń).

W ośrodku możesz skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa
  • wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową.

Świadczenia realizowane są przez zespół specjalistów: psychologa, psychoterapeutę oraz terapeutę środowiskowego.

Opieka w ramach I poziomu referencyjnego oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór placówki jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Do świadczeń realizowanych w zakresie I poziomu referencyjnego skierowanie NIE JEST WYMAGANE. 

Specjaliści:

Daria Adamczyk-Wachowiak

Psychoterapeuta

Dorota Rostek

Terapeuta środowiskowy

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk

Psychoterapeuta / Superwizor

Monika Soczewka

Dietetyk dziecięcy
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Daria Kowalewska

Mgr fizjoterapii i certyfikowany terapeuta neurorozwojowej koncepcji NDT Bobath
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Karolina Arczewska

Psychoterapeuta

dr Anna Kostiukow

dr nauk o zdrowiu
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Ilona Szymańska

Neurologopeda
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Anita Lewandowska

Psychoterapeuta

Wiesław Kwaśniewski

Terapeuta integracji sensorycznej
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Rafał Gośko

Terapeuta, pedagog specjalny
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Anna Repak

Terapeuta, pedagog specjalny
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Beata Gielnik

Mgr fizjoterapii, certyfikowana terapeutka NDT Bobath, terapeutka Integracji Sensorycznej
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Standardy organizacyjne dla ośrodków I poziomu referencyjnego

Standardy merytoryczne dla ośrodków I poziomu referencyjnego