Anna Repak

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

Anna Repak

Terapeuta, pedagog specjalny
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuję się w terapii zachowań trudnych.

Pracuję głównie z dziećmi oraz młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną oraz znaczną.

Jestem trenerem Umiejętności Społecznych.

Terapia polega na rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych w zakresie komunikowania się, budowania relacji społecznych, pracy nad zachowaniami trudnymi.

Treningi Umiejętności Społecznych pomagają w nabywaniu umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Dzięki uczestnictwu w TUS można:

  • stać się bardziej świadomym siebie,
  • zbudować i wzmocnić swoją tożsamość, pewność siebie, poczucie własnej wartości,
  • wzmocnić poczucie kontroli w sytuacjach społecznych,
  • wzmocnić poczucie sprawstwa, wpływu,
  • nabyć gotowe strategie danych zachowań,
  • obniżyć poziom lęku społecznego,
  • zmniejszyć poziom stresu, a więc znacząco polepszyć jakość swojego życia.

Do kogo skierowana jest terapia?

Terapia skierowana jest do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym; dzieci, młodzież i dorośli z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osoby z ADHD, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz innymi trudnościami rozwojowymi

Obecnie prowadzimy rekrutację do grup wiekowych: 4-6, 7-9 i 10-12 lat. Przyjmujemy również na TUS w formie indywidualnej, zwłaszcza gdy indywidualne potrzeby uczestnika są inne niż prowadzonej grupy lub zbyt intymne.