mgr Daria Adamczyk-Wachowiak

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

mgr Daria Adamczyk-Wachowiak

Psychoterapeuta

W pracy kieruję się przekonaniem, że empatia, ciekawość, miłość i zaangażowanie to najważniejsze elementy uzdrawiające relacje międzyludzkie. Uważam, że proces terapeutyczny bez relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa nie istnieje. Stosuję różne strategie działania, ponieważ ludzie borykają się z różnymi problemami, a terapia jest dla ludzi. W swojej pracy stosuje techniki i narzędzia podejścia integracyjnego, systemowego, poznawczo-behawioralnego i humanistycznego. Mam doświadczenie w diagnostyce psychologicznej osób dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzeniu grup terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, prowadzeniu terapii pedagogicznej oraz psychoedukacji, a także psychoterapii indywidualnej i par.

Wykształcenie

 • Absolwentka psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Studia Podyplomowe z dziedziny seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kurs Podstawowy z terapii systemowej na WTTS w Poznaniu
 • Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
 • Studia Podyplomowe Surdopedagogika
 • Kurs akredytowany Psychoterapii Integracyjnej WIP Poznań – w trakcie

Obszary zawodowych zainteresowań – w szczególności:

 • Praca z parami i rodzinami: kryzys w związku, trudności w nawiązywaniu, utrzymaniu zdrowych relacji międzyludzkich, zaburzona komunikacja, problemy wychowawcze, problemy natury seksuologicznej,
 • Praca z osobami z depresją, zaburzeniami lękowymi, somatycznymi i emocjonalnymi
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Wspieranie w sytuacjach kryzysowych 
 • Uzależnienia od alkoholu i hazardu oraz behawioralne
 • Współuzależnienie
 • Wspieranie w budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości – młodzież i dorosłych

Doświadczenie zdobyłam w:

 • Szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum
 • Poradni i Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
 • Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu
 • Prowadząc terapię indywidualną i grupową
 • Własnym gabinecie psychologicznym “ Sententia”
 • Klinice LMC w Poznaniu
 • Stowarzyszeniu dla Osób Niepełnosprawnych
 • Współpracując z fundacją przy projektach profilaktycznych i psychoedukacyjnych Współpracując z Towarzystwem Osób Niesłyszących

Etyka

W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stale doskonalę warsztat swojej pracy, biorąc udział w specjalistycznych kursach, konferencjach naukowych oraz szkoleniach, a także czytając specjalistyczną literaturę.