dr Anna Kostiukow

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

dr Anna Kostiukow

dr nauk o zdrowiu
przyjmuje wyłącznie prywatnie

dr Anna Kostiukow– dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, managerka ZOZ, managerka oświaty, absolwentka zdrowia publicznego- ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 

Przez kilkanaście lat adiunkta na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu na innych uczelniach wielkopolskich, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i licznych podyplomowych. Promotor ponad stu pięćdziesięciu prac na każdym etapie edukacji, a także promotor pomocniczy w dwóch przewodach doktorskich.

Dyrektorka ds. pediatrycznych w ośrodkach medycznych dla dzieci, koordynująca proces terapeutyczny dzieci z zaburzeniami rozwoju na terenie województwa wielkopolskiego.

Dyrektorka Niepublicznych Punktów Przedszkolnych SPEKTRUM– placówek dedykowanych dzieciom ze spektrum autyzmu.

Wicedyrektorka Niepublicznych Szkół Podstawowych SPEKTRUM dla dzieci z autyzmem.

Założycielka licznych niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wielkopolsce- tworząc zespoły diagnostyczne w kierunku zaburzeń rozwojowych, jak również realizując działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Założycielka i właścicielka Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Spektrum Autyzmu, działającego bardzo szeroko na rzecz społeczności w spektrum autyzmu; prowadzenie różnych form edukacji, pozyskiwanie grantów i rozwój nauki na rzecz poznania zaburzeń rozwojowych.

Kierowniczka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu „KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA ROZWOJU DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU“, oraz „EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ“

Wieloletnia działaczka w obszarze organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z autyzmem (fundacje W SPEKTRUM ŻYCIA, Cząstka Ciebie, Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji)

Członkini Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Ponadto, doradczyni merytoryczna w przedszkolach specjalnych i integracyjnych,  koordynatorka grup wsparcia dla matek osób z autyzmem KLUB SUPER MAMY. Koordynatorka projektów Inkubatora Wielkich Jutra, INNOES oraz POPOJUTRZE w działaniach na rzecz autyzmu. Członkini polskiego zespołu HAB – ECHO AUTISM POLAND.

Ponadto, uczestniczka kilkudziesięciu kursów/szkoleń/konferencji, a także autorka licznych publikacji naukowych poświęconych tematyce autyzmu. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych w konferencjach: „AUTYZM w DOMU i w SZKOLE“, „AUTYZM – PROBLEM – ROZWIĄZANIE“, „Wielkopolski Dzień Fizjoterapii“ i in. Kierownik wielu grantów i projektów naukowych o tematyce zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.

Autorka monografii „SPEKTRUM AUTYZMU tom 1“, wydanej na w 2021 r.

Wykonuje konsultacje rozwoju dziecka.