Ilona Szymańska

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

Ilona Szymańska

Neurologopeda
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,  gdzie zdobyłam tytuł magistra Logopedii oraz absolwentką Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie ukończyłam Neurologopedię z elementami integracji sensorycznej.

Pracowałam w różnych ośrodkach specjalistycznych oraz w prywatnym gabinecie. Zajmuję się terapią neurologopedyczną dzieci z wadami genetycznymi, dzieci przedwcześnie urodzonymi, dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, z afazją, z porażeniem mózgowym. Konsultowałam Rodziców pod kątem stosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji przy jednoczesnej pracy nad mową werbalną. Skutecznie wprowadzałam takie metody wśród dzieci, które nie posługiwały się mową werbalną. Specjalizuję się również w terapii karmienia noworodków i niemowląt oraz korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych związanych m.in. z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, ślinieniem się oraz skróconym wędzidełkiem języka.

Oferta gabinetu:

terapia neurologopedyczna dzieci:

 • z wadami genetycznymi,
 • przedwcześnie urodzonymi,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z afazją,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • niemówiące

jak i również:

 • noworodki,
 • niemowlęta,
 • wymagające wprowadzenia wspomagającej/alternatywnej komunikacji,
 • dzieci z obniżoną sprawnością aparatu artykulacyjnego.