Karolina Dymkowska-Kleina

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

Karolina Dymkowska-Kleina

Psycholog

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kurs terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, Szkołę Coachingu przy ośrodku Mukoid. 

Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia w  Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Ośrodka Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.  Od 10 lat pracuje w przedszkolu wspierając rodziców, dzieci i zespół nauczycielski w pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat. Prowadzę konsultacje rodzicielskie – wspieram we wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich, budowaniu partnerskiej relacji oraz wzmacnianiu więzi w rodzinnych. Pracuję w orientacji psychodynamicznej i systemowej. Na rodzinę patrzę przez pryzmat trójkąta: Rodzic – Dziecko – Placówka (przedszkole, szkoła). Prowadzę konsultacje dla rodziców (wsparcie rodziny w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi), poradnictwo rodzinne i doradztwo, coaching rodzicielski oraz psychoedukacja. 

Pracuję terapeutycznie z małymi dziećmi wokół lęku przedszkolnego, szkolnego, separacyjnego. Wspieram rodziny w kontakcie z placówką przedszkolną czy szkolną w ramach wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań terapeutycznych dla dziecka. Wspieram młodzież w niełatwym momencie separacji od rodziców/rodziny, poszukiwaniu własnej drogi wokół autonomii i szukania odpowiedzi na inne, ważne pytania.