Katarzyna Siejkowska

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

Katarzyna Siejkowska

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, w trakcie certyfikacji.

Prowadzę konsultacje rodzicielskie, psychoterapię dzieci i młodzieży, dorosłych, par i rodzin, w oparciu o nurt systemowy. Pracę terapeutyczną opieram na tworzeniu bezpiecznej więzi, towarzyszeniu w odkrywaniu przez Klientów ich zasobów, potrzeb, wartości. Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy z rodzinami zastępczymi. Prowadziłam warsztaty i szkolenia dla rodziców.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Kurs Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ponadto uczestniczyłam w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, m.in.: „Porozumienie bez Przemocy”, „Reaktywne zaburzenia przywiązania u dzieci”, „Terapeutyczne narzędzia pracy ze złością i agresją dziecięcą”, „Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”, „Funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z FAS”, „Dziecko z zespołem Aspergera – wspomaganie rozwoju społecznego i komunikacji, organizacja środowiska, narzędzia i metody pracy”, „Zaburzenia zachowania dzieci z doświadczeniem traumy”, „Dziecko krzywdzone w rodzinie – profilaktyka, diagnoza i interwencja”, „Podejście uważności i współczucia w pracy z pacjentami onkologicznymi i niepełnosprawnymi”.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.