Wiesław Kwaśniewski

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Komorniki

Wiesław Kwaśniewski

Terapeuta integracji sensorycznej
przyjmuje wyłącznie prywatnie

Jestem terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą Biofeedback, logopedą i oligofrenopedagogiem. Od kilkunastu już lat pracuję z dziećmi przy ścisłej współpracy z rodzicami, z mojego wieloletniego doświadczenia wynika bowiem, że tylko taki rodzaj pracy daje pożądany efekt terapeutyczny. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii komplementarnej, która daje możliwość łączenia ćwiczeń z różnych obszarów (biofeedback, integracja sensoryczna, logopedia) podczas jednego spotkania, dzięki czemu zajęcia są ciekawe, nie monotonne, a dziecko ma zdecydowanie większą motywację do kolejnych spotkań. Dzięki takiej formie pracy nie ma konieczności korzystania z pomocy wielu specjalistów, co jest niewątpliwie atutem dla dziecka. Ćwiczenia dobierane są adekwatnie do aktualnego stanu emocjonalnego i fizycznego dziecka, tak, by uzyskać możliwie najlepszy efekt terapeutyczny pożytkując aktualne zasoby i potencjały.

Wykształcenie:

  • Terapia Biofeedback Neurofeedback, EEG Instytut, Warszawa
  • Terapia integracji sensorycznej (SI), I stopień, Gdańsk (Liliana Kromol)
  • Terapia integracji sensorycznej (SI), II stopień, Warszawa (Małgorzata Karga)
  • Logopedia, studia podyplomowe, Uniwersytety im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • Oligofrenopedagogika, studia magisterskie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.
    Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Podstawy języka migowego, Warszawa-Konstancin