Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Pile

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny na NFZ w Pile czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

Adres:

ul. Rydygiera 23
64-920 Piła

Realizowane usługi:

Świadczenia przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży do 21 r.ż. kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń).

W ośrodku możesz skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa
  • wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową.

Świadczenia realizowane są przez zespół specjalistów: psychologa, psychoterapeutę oraz terapeutę środowiskowego.

Opieka w ramach I poziomu referencyjnego oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór placówki jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Do świadczeń realizowanych w zakresie I poziomu referencyjnego skierowanie NIE JEST WYMAGANE. 

Specjaliści:

Julita Żybort

Psychoterapeuta

Maria Haince

Psycholog

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk

Psychoterapeuta/Superwizor

Ewa Ryczkowska

Psychoterapeuta

Sara Urbańska

Psychoterapeuta

Patrycja Smarszcz-Wersocka

Terapeuta środowiskowy

Standardy organizacyjne dla ośrodków I poziomu referencyjnego

Standardy merytoryczne dla ośrodków I poziomu referencyjnego