Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny na NFZ w Poznaniu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

Adres:

ul. Mostowa 23A/28
62-051 Poznań

Realizowane usługi:

Świadczenia przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży do 21 r.ż. kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń). 

W ośrodku możesz skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa
  • wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową.

Świadczenia realizowane są przez zespół specjalistów: psychologa, psychoterapeutę oraz terapeutę środowiskowego.

Opieka w ramach I poziomu referencyjnego oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór placówki jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Do świadczeń realizowanych w zakresie I poziomu referencyjnego skierowanie NIE JEST WYMAGANE.

Specjaliści:

Paulina Kalka

Psycholog

Martyna Palczewska

Psychoterapeuta

Agata Lesiak

Psycholog

Dorota Ilić

Psychoterapeuta

Alicja Kończewska

Psychoterapeuta

Dorota Rostek

Terapeuta środowiskowy

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk

Psychoterapeuta/Superwizor

Marta Sobczak

Psycholog, psychoterapeutka

Paulina Jóźwiak-Yassine

Psycholog, terapeuta udzielający wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży od 4 r.ż.

Anita Lewandowska

Psychoterapeuta

Standardy organizacyjne dla ośrodków I poziomu referencyjnego

Standardy merytoryczne dla ośrodków I poziomu referencyjnego