Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Centermed Poznań Sp. z o.o. obecnie realizuje umowy na leczenie pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach:

Standardy organizacyjne i standardy merytoryczne dla ośrodków I poziomu referencyjnego