Praca u nas

Szukamy profesjonalistów, którym oferujemy stabilną pracę w stale rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług medycznych.

Lekarze

Szczególnie zależy nam na podjęciu współpracy z lekarzami następujących specjalności:

 • laryngolog,
 • dermatolog,
 • okulista,
 • pulmonolog,
 • ginekolog,
 • urolog,
 • chirurg naczyniowy,
 • chirurg ogólny,
 • alergolog.

Pielęgniarka / Pielęgniarz

Do naszej przychodni CenterMed Poznań aktualnie poszukujemy osobę na stanowisko lekarza do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację świadczeń w zakresie sprawowania opieki medycznej w ramach kontraktu z NFZ,
 • diagnostykę i leczenie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną,
 • prowadzenie działań obejmujących profilaktykę zdrowotną.

Od kandydatów oczekujemy:

 • ukończonej specjalizacji z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • aktualnego prawa do wykonywania zawodu,
 • orientacji na Pacjenta,
 • dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia, elastyczne godziny pracy dopasowane do grafiku lekarza,
 • pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,
 • pracę w otwartym i kreatywnym zespole,
 • możliwość współpracy z profesjonalistami z branży i podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, akademiach lekarskich, konferencjach,
 • możliwość udziału w projektach,

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 664 989 289
e-mail: biuro@centermed-poznan.pl

Do naszej przychodni CenterMed Poznań aktualnie poszukujemy osobę na stanowisko pielęgniarki.

Zapraszamy do współpracy osoby, które posiadają niżej wymienione kwalifikację:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 2. ukończony kurs szczepień, EKG, spirometrii i inne….

Oferujemy:

 • Pracę w centrum Poznania, dogodny dojazd z każdego miejsca w mieście.
 • Miłą atmosferę w pracy.
 • Możliwość rozwoju.
 • Pracę w dni robocze
 • Wprowadzenie w zakres obowiązków

Zapraszamy do kontaktu po przez email: awilkolek@centermed.pl lub telefonicznie: 798 852 835

W ramach projektu na terenie pow. poznańskiego zostanie utworzony DDOM, który będzie realizować usługi opiekuńcze, lecznicze i rehabilitacyjne. Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do naszej placówki poszukujemy osobę na stanowisko pielęgniarki, która będzie odpowiedzialna za:

 • sprawowanie opieki nad pacjentami,
 • współpracowanie z całym zespołem terapeutycznym,
 • udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,
 • prowadzenie całej dokumentacji wymaganej w projekcie,
 • przyjmowanie beneficjentów,
 • współpraca z kierownikiem dziennego domu.

Wszelkich innych informacji chętnie udzielę telefonicznie lub e mailowo.

Tel: 798 852 835, e-mail: awilkolek@centermed.pl

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile zatrudni:

Kogo:

Personel Rejestracji Medycznej 

Wymiar:

Etat

Zakres:

Zespół rejestratorek/ów jest odpowiedzialny za zarządzanie grafikami specjalistów, planem gabinetów oraz umawianiem wizyt w podmiotach leczniczych.

Minimalne wymagania dla personelu:

 • doświadczenie w pracy w rejestracji/ recepcji – min. 1 rok.
 • wykształcenie średnie;

Rekomendowane szkolenia i kursy:

● praca z trudnym Klientem lub opiekunami prawnymi/rodziną;

● RODO w placówkach medycznych lub jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej;

● radzenie sobie w sytuacja stresowych;

● umiejętności komunikacyjne.

Okres zatrudnienia:

01.03.2022r.-30.06.2023 r.

Dodatkowe informacje:

Centrum pracuje zgodnie z najnowszymi standardami wypracowanymi przez ŚCZP Warszawa Bielany (opis modelu podstępny pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88099/Zal_1.pdfotwiera się w nowej karcie ), które łączą w swoim działaniu trzy podstawowe funkcje – profilaktykę i edukację, leczenie/poradnictwo i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową. 

Praca w ŚCZP w Pile opiera się na stałej współpracy zespołu specjalistów z różnych sektorów na rzecz Pacjenta, w uzgodnieniu z Pacjentem i/lub rodzicami/opiekunami. Stałym elementem pracy będą również konsylia, podczas których omawiany będzie proces leczenia każdego pacjenta.

ŚCZP w Pile jest prowadzone w ramach Projektu UE współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

Składanie ofert pracy:

Oferty z CV z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać mailowo na adres: awilkolek@centermed.plotwiera się w nowej karcie

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CenterMed Poznań Sp. z o.o. ul. Mostowa 23A/28
61-854 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile zatrudni:

Kogo:

Psycholog-Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci

i młodzieży – I poziom referencyjny

Wymiar:

Etat

Zakres zadań:

 • (Współ)Tworzenie i realizacja programu terapeutycznego dla pacjenta (Indywidualnego Planu Terapeutycznego) w szczególności w obszarze diagnozy psychologicznej funkcjonalnej, celów terapeutycznych oraz wsparcia i aktywizacji społecznej 
 • Praca z pacjentem, jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zarówno w Powiatowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, jak i w domu pacjenta, czy szeroko rozumianym środowisku, w tym w szczególności asysta pacjentowi w realizacji jego celów terapeutycznych
 • Udzielanie świadczeń: porada psychologiczna diagnostyczna; porada psychologiczna; wizyta, porada domowa lub środowiskowa; sesja wsparcia psychospołecznego

Minimalne wymagania dla personelu:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • znajomość psychopatologii wieku rozwojowego
 • 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, w tym min. 1 rok w zakresie diagnozy psychologicznej
 • posiadanie uprawnień do wykonywania testów psychometrycznych

Rekomendowane szkolenia i kursy:

 • szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej dziecka
 • szkolenie ze standardów diagnozy psychologicznej i opracowywania opinii psychologicznych
 • szkolenie z diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem ICF

Okres zatrudnienia:

01.03.2022r.-30.06.2023 r.

Dodatkowe informacje:

Centrum pracuje zgodnie z najnowszymi standardami wypracowanymi przez ŚCZP Warszawa Bielany (opis modelu podstępny pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88099/Zal_1.pdfotwiera się w nowej karcie ), które łączą w swoim działaniu trzy podstawowe funkcje – profilaktykę i edukację, leczenie/poradnictwo i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową. 

Praca w ŚCZP w Pile opiera się na stałej współpracy zespołu specjalistów z różnych sektorów na rzecz Pacjenta, w uzgodnieniu z Pacjentem i/lub rodzicami/opiekunami. Stałym elementem pracy będą również konsylia, podczas których omawiany będzie proces leczenia każdego pacjenta.

ŚCZP w Pile jest prowadzone w ramach Projektu UE współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

Składanie ofert pracy:

Oferty z CV z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać mailowo na adres: awilkolek@centermed.plotwiera się w nowej karcie 

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CenterMed Poznań Sp. z o.o. ul. Mostowa 23A/28
61-854 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile zatrudni:

Kogo:

Terapeuta środowiskowy – Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Wymiar:

Etat

Zakres:

 • Udzielanie świadczeń w postaci sesji wsparcia psychospołecznego
 • Prowadzenie interwencji środowiskowych i psychoedukacji
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych
 • Planowanie działań terapeutycznych oraz opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia
 • Praca z pacjentem, jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zarówno w Powiatowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, jak i w domu pacjenta, czy szeroko rozumianym środowisku, w tym w szczególności asysta pacjentowi w realizacji jego celów terapeutycznych

Minimalne wymagania dla personelu:

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy
 • wykształcenie wyższe na kierunkach z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych i humanistycznych, szczególnie lekarskim, pielęgniarskim, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji
 • terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

Okres zatrudnienia:

01.03.2022r.-30.06.2023 r.

Dodatkowe informacje:

Centrum pracuje zgodnie z najnowszymi standardami wypracowanymi przez ŚCZP Warszawa Bielany (opis modelu podstępny pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88099/Zal_1.pdfotwiera się w nowej karcie ), które łączą w swoim działaniu trzy podstawowe funkcje – profilaktykę i edukację, leczenie/poradnictwo i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową. 

Praca w ŚCZP w Pile opiera się na stałej współpracy zespołu specjalistów z różnych sektorów na rzecz Pacjenta, w uzgodnieniu z Pacjentem i/lub rodzicami/opiekunami. Stałym elementem pracy będą również konsylia, podczas których omawiany będzie proces leczenia każdego pacjenta.

ŚCZP w Pile jest prowadzone w ramach Projektu UE współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

Składanie ofert pracy:

Oferty z CV z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać mailowo na adres: awilkolek@centermed.plotwiera się w nowej karcie

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CenterMed Poznań Sp. z o.o. ul. Mostowa 23A/28
61-854 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile zatrudni

Kogo:

PEDAGOGÓW/PSYCHOLOGÓW/PIELĘGNIARKI/PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH-ASYSTENTÓW RODZINNYCH/SOCJOLOGÓW do Centrum Koordynacji- personel Infolinii i Zespół Pierwszego Kontaktu

Wymiar:

Etat

Zakres:

Głównym zadaniem jest przyjęcie zgłoszenia, wstępna ocena rodzaju trudności i/ lub stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i nawiązanie oraz podtrzymywanie relacji z rodziną i dzieckiem m.in. podczas wizyt domowych prowadzonych zgodnie z zasadami Dialogu Otwartego lub przekazanie dziecka czy rodziny do innych instytucji świadczących usługi odpowiadające na zgłaszane potrzeby. Główne zadania specjalistów z CK to skoordynowanie procesu wsparcia w danej społeczności lokalnej na poziomie instytucjonalnym; wypracowanie lokalnych procedur związanych z optymalizacją korzystania z dostępnych zasobów; przyjmowanie i wstępna ocena zgłoszeń pod kątem możliwości oraz zasobów Centrum.

Praca w Centrum Koordynacji będzie obejmować zadania w ramach lokalnej infolinii (w tym Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży), zespołu pierwszego kontaktu oraz zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej.

Centrum Koordynacji pracować będzie w godz. 8.00 – 18.00 oraz Telefon zaufania w godz. 18.00-22.00.

Minimalne wymagania dla personelu:

● wykształcenie wyższe na kierunku z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk społecznych: lekarskim, pielęgniarskim, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej – asystentura rodzinna, socjologii lub resocjalizacji;

● doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną – min. 2 lata w obszarze wsparcia lub diagnozy psychologicznej lub w obszarze interwencji kryzysowych.

Rekomendowane szkolenia i kursy:

● prowadzenie rozmowy telefonicznej lub online (czat) w sytuacji kryzysowej;

● prowadzenie sesji Dialogu Otwartego;

● diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem ICF;

● umiejętność konceptualizacji problemów psychicznych dzieci, młodzieży oraz ich rodzin;

● diagnoza psychopatologii wieku rozwojowego dla psychologów

Okres zatrudnienia:

01.03.2022r.-30.06.2023 r.

Dodatkowe informacje:

Centrum pracuje zgodnie z najnowszymi standardami wypracowanymi przez ŚCZP Warszawa Bielany (opis modelu podstępny pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88099/Zal_1.pdfotwiera się w nowej karcie ), które łączą w swoim działaniu trzy podstawowe funkcje – profilaktykę i edukację, leczenie/poradnictwo i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową. 

Praca w ŚCZP w Pile opiera się na stałej współpracy zespołu specjalistów z różnych sektorów na rzecz Pacjenta, w uzgodnieniu z Pacjentem i/lub rodzicami/opiekunami. Stałym elementem pracy będą również konsylia, podczas których omawiany będzie proces leczenia każdego pacjenta.

ŚCZP w Pile jest prowadzone w ramach Projektu UE współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

Składanie ofert pracy:

Oferty z CV z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie (wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy składać mailowo na adres: awilkolek@centermed.plotwiera się w nowej karcie 

Dziękując za nadesłane zgłoszenia, niniejszym zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CenterMed Poznań Sp. z o.o. ul. Mostowa 23A/28
61-854 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą u nas prosimy przesłać zgłoszenie do pani Agnieszki Wilkołek na adres awilkolek@centermed.pl lub skontaktować się telefonicznie 798 852 835 lub za pomocą naszego formularza kontaktowego.