Program Profilaktyka 40 PLUS

realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.

„Profilaktyka 40 PLUS” jest to program składający się z dwóch elementów, tj. badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat oraz zniesienia limitów do specjalistów. Głównym celem programu jest odbudowa zdrowia Polaków w związku z pandemią COVID-19. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Projekt rozporządzenia w sprawie programu został przekazany do publicznych konsultacji 21 maja 2021 r. Realizacja programu pilotażowego ma rozpocząć się 1 lipca 2021 r. i trwać do 31 grudnia 2023 r.

Badania w Centermed Poznań sp. z o.o. są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 12:00.
Na badania nie trzeba się rejestrować.

Program Profilaktyka 40 PLUS – co to jest?

Zgodnie z założeniami programu każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej, będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Badania będą realizowane w punktach medycznych realizujących program. W celu skorzystania z programu pacjent będzie musiał wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety spowoduje wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla zainteresowanej osoby. Ponadto przewiduje się również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej.

Program zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Jakie badania dla kobiet są dostępne w ramach pakietu?

W skład pakietu badań diagnostycznych dla kobiet wejdą:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie poziomu glukozy,
 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
 • kreatynina,
 • badanie ogólne moczu,
 • kwas moczowy,
 • krew utajona w kale.

Jakie badania dla mężczyzn są dostępne w ramach pakietu?

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 • morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie poziomu glukozy,
 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
 • kreatyninę,
 • badanie ogólne moczu,
 • kwas moczowy,
 • krew utajoną w kale,
 • PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Jakie badania obejmie pakiet wspólny?

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn będzie zawierał:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 • ocenę miarowości rytmu serca.

Kto może skorzystać z programu pilotażowego?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które:

 • w roku przeprowadzenia programu pilotażowego ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia),
  nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego,
 • odpowiedziały na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem infolinii,
 • posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia – warunek wykonania badania kontrolnego profilu lipidowego,
 • posiadają czynniki ryzyka cukrzycy – warunek wykonania badania kontrolnego poziomu glukozy na czczo lub hemoglobiny glikowanej HbA1c (z krwi),
 • posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego – warunek wykonania badania w kierunku obecności krwi utajonej w kale.

Drugi element programu, tj. wzrost dostępności lekarzy specjalistów, zostanie rozpoczęty 1 lipca 2021 r. poprzez zniesienie limitów przyjęć. Dzięki temu można będzie szybciej skorzystać z wizyty u specjalisty, zwiększy się również dostęp do specjalistycznych badań.

Cel, jaki przyświeca Ministerstwu Zdrowia we wdrażaniu Programu Profilaktyka 40 PLUS, to wprowadzenie kompatybilnego programu, którego początek stanowi wykonanie badań, a kolejny etap polegający na zwiększeniu dostępu do specjalistów umożliwi podniesienie standardów opieki zdrowotnej osób po 40. roku życia.

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus—pakiet-badan-dla-milionow-polakow