You are currently viewing Uroczyste otwarcie DDOM Dąbrowa gmina Dopiewo

Uroczyste otwarcie DDOM Dąbrowa gmina Dopiewo

W poniedziałek 03.08.2020r. w miejscowości Dąbrowa w siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej  odbyło się uroczyste otwarcie projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Innowacyjny na terenie Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych tworzących system teleopieki oraz wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów a także usług medycznych i opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie 7 gmin powiatu poznańskiego (gminy: Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Stęszew, Suchy Las) ZINTEGROWANEGO CENTRUM OPIEKI, w ramach którego będą:

– Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych
o teleopiekę,

– Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych,

– Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych w celu udzielenia wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym.

Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała podkreślił, że w Wielkopolsce przybywa ludności
w wieku poprodukcyjnym gdzie jednym ze skutków tego stanu rzeczy będzie zwiększenie popytu na różnego rodzaju usługi opiekuńcze.

W inauguracji projektu obok partnerów projektu wzięli udział przedstawiciele gmin:

  1. Gmina Buk- Pani Sekretarz Miasta Aleksandra Wawrzyniak wraz z Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku Agnieszką Słaby
  2. Gmina Dopiewo- Pan Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała wraz z Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Magdaleną Popłońską-Kowalską
  3. Gmina Kleszczewo- Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych Pani Katarzyna Sznajder-Występska
  4. Gmina Kórnik- Pan Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski wraz
    z Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku Agnieszką Mieloch oraz Koordynatorem ds. współpracy międzywydziałowej Panią Iwoną Pawłowicz Napieralską
  5. Gmina Stęszew- Pan Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak wraz z Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Mirosławą Walkowiak
  6. Gmina Suchy Las- Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Sylwia Malendowska.

Podczas uroczystości przedstawiciele gmin podpisali listy intencyjne oraz zostali oprowadzenie po siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej.   

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań.