Rehabilitacja kardiologiczna w Ośrodku Dziennym

Rehabilitacja kardiologiczna w Ośrodku Dziennym przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają intensywnej rehabilitacji kardiologicznej, ale nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Pacjenci po przebytych:

  • ostrych zespołach wieńcowych,
  • plastyce naczyń wieńcowych,
  • zabiegach kardiochirurgicznych,
  • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,
  • w zaostrzeniach niewydolności serca,

mogą zostać skierowani na Pobyt Dzienny Kardiologiczny przez lekarza z:

  • oddziału kardiologii,
  • oddziału kardiochirurgii,
  • oddziału chorób wewnętrznych,
  • poradni kardiologicznej,
  • poradni rehabilitacyjnej,

który pracuje w ramach umowy z NFZ.

Zakład rehabilitacji

W ramach Dziennego Pobytu Kardiologicznego pacjenci są objęci stałą opieką lekarza kardiologa. Rehabilitacja kardiologiczna składa się z treningu interwałowego na cykloergometrach oraz gimnastyki ogólnousprawniającej. Nasz zakład dysponuje nowoczesnymi cykloergonometrami, na których trening jest przyjemnością. Poza ćwiczeniami poprawiającymi sprawność układu krążenia pacjenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z psychologiem oraz dietetykiem.

Rehabilitacja ma na celu zapobieganie powikłaniom chorób serca, przywrócenie osoby chorej do pełnej możliwej aktywności oraz zmniejszenie postępów choroby i ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Pacjenci mają do swojej dyspozycji szatnie oraz zamykane na klucz szafki, w których można zostawić swoje rzeczy w trakcie korzystania z zabiegów.

Turnusy trwają do 24 dni zabiegowych od poniedziałku do piątku.

Skierowanie na Dzienny Pobyt nie jest ograniczone datą wystawienia.

Zakład rehabilitacji

Galeria