teleporady

Porada telemedyczna jest równoprawna osobistej wizycie w gabinecie lekarskim. W ramach tej usługi lekarz może zebrać wywiad, wykonać niektóre badania, wydać zalecenia, wystawić e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie.

Teleporada od stacjonarnej wizyty w przychodni powinna różnić się jedynie tym, że jest ona prowadzona za pomocą telefonu lub komputera. Lekarz postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Zanim zacznie się telewizyta lekarz musi zweryfikować tożsamość pacjenta, rozmowa jest poufna. Po przeprowadzeniu wywiadu i możliwych badań lekarz wystawi pacjentowi potrzebne dokumenty, a także zapisze wynik wizyty w EDM czyli Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszystkie problemy techniczne należy zgłaszać, a lekarz i pacjent powinni upewnić się czy dobrze się zrozumieli i czy przekazane informacje były dobrze słyszane i zrozumiałe z obu stron.

Przed teleporadą można przekazać lekarzowi wyniki wcześniejszych badań czy zdjęcia niepokojących zmian skórnych. Nie należy wysyłać ich drogą mailową, jedynie poprzez udostępnione przez przychodnię narzędzie online, które zapewnia bezpieczeństwo danych, jest zgodne z prawem i wytycznymi RODO.

Nowe zasady korzystania z porad lekarskich

Od 16 marca 2021 zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.

Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Kiedy teleporada

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Co możesz uzyskać podczas teleporady?

zalecenia lekarskie

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny (Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).

e-zwolnienia

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) może wystawić każdy lekarz. Wystawienie takiego e-zwolnienia wymaga jednak konsultacji specjalistycznej. Za każdym razem lekarz podejmuje decyzje o potrzebie wystawienia e-zwolnienia lekarskiego.

e-recepty

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta zapewni poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększy efektywność leczenia. E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty.

e-skierowanie

E-skierowanie jest to kolejny elektroniczny dokument wprowadzony zaraz po e-recepcie. Dzięki temu pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala również w postaci cyfrowej.

wytyczne do dalszego leczenia lub diagnozowania

Instrukcja dotycząca sposobu realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
- zlecenia na badania laboratoryjne/ badania obrazowe (RTG, USG i inne) są przekazywane do odbioru w rejestracji przychodni.

Korzyści płynące z teleporady

krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza

redukcja możliwości zakażenia chorobą zakaźną, w tym koronawirusem

szybki kontakt z lekarzem bez wychodzenia z domu

Poradnie realizujące usługę teleporad

 • alergologiczna
 • dermatologiczna
 • endokrynologiczna
 • ginekologiczna
 • internistyczna
 • kardiologiczna
 • otolaryngologiczna
 • neurologiczna
 • ortopedyczna
 • chirurgiczna
 • logopedyczna
 • reumatologiczna